Wetten en regelingen

De website Rijksoverheid.nl geeft uitleg over wetten en regelingen. Bent u op zoek naar de originele wetteksten? Dan kunt u terecht op Overheid.nl.

Welke informatie vindt u op Rijksoverheid.nl?

Op Rijksoverheid.nl worden beleidsplannen, wetten en regels uitgelegd. Zo vindt u in de onderwerpen bijvoorbeeld uitleg over de leerplicht of de kinderbijslag. Voor de originele wetteksten wordt doorverwezen naar Overheid.nl.

Welke informatie vindt u op Overheid.nl?

Op de website Overheid.nl staan de originele teksten van de verdragen, wetten en regelingen die in Nederland gelden. Ook vindt u hier bijvoorbeeld vergunningen die zijn verleend of aangevraagd bij een gemeente, provincie of waterschap.

De Rijksoverheid. Voor Nederland