Wetten en regelingen

De website Rijksoverheid.nl geeft uitleg over wetten en regelingen. Voor de originele teksten van verdragen, wetten en regelingen kunt u terecht op Overheid.nl.

Veel wetten en regelingen gaan over rechten die een overheid aan burgers of bedrijven geeft. Of over plichten die zij oplegt. Denk aan een recht als een werkloosheidsuitkering. Of de plicht om een vispas aan te vragen als u wilt vissen.  Deze rechten en plichten van de Rijksoverheid worden beschreven in producten.

Meer informatie over wetgeving op Overheid.nl

Op Overheid.nl staan niet alleen de originele teksten van nationale verdragen, wetten en regelingen. U vindt hier ook de producten van gemeenten, provincies en waterschappen.  

Daarnaast staan op Overheid.nl (onder andere):

  • regelingen van gemeenten, provincies en waterschappen;
  • Staatsbladen, Staatscouranten en bladen van gemeenten, provincies en waterschappen;
  • internationale verdragen;
  • berichten over uw buurt, zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving;
  • uitspraken van tuchtcolleges.

Andere informatie op Rijksoverheid.nl

Op Rijksoverheid.nl worden beleidsplannen en de praktische gevolgen van wetten en regels uitgelegd. Zo vindt u in de onderwerpen bijvoorbeeld uitleg over de leerplicht of huurverhoging.