Contact

Heeft u vragen over het coronavirus en de maatregelen? U kunt dan terecht bij het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur).

Ga voor het maken van een vaccinatie- of testafspraak naar www.coronatest.nl

Op dit moment is het erg druk bij ons loket.  De wachttijd aan de telefoon kan lang zijn.  Een antwoord  geven op uw schriftelijke vragen duurt  nu ongeveer 5 werkdagen.

Contact opnemen met Informatie Rijksoverheid

Informatie Rijksoverheid geeft informatie over wet- en regelgeving van de Rijksoverheid. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden op deze website? Stel deze dan aan het loket Informatie Rijksoverheid. Dit kan telefonisch, per e-mail, Twitter, Facebook en WhatsApp.

Op dit moment is het erg druk bij ons loket.  De wachttijd aan de telefoon kan lang zijn.  Een antwoord  geven op uw schriftelijke vragen duurt  nu ongeveer 5 werkdagen.

Telefonisch

U kunt uw vraag telefonisch stellen via het telefoonnummer 1400. Dit kan op werkdagen tussen 08.00 en 20.00 uur. U betaalt voor dit nummer alleen de gebruikelijke belkosten.

Vanuit het buitenland kunt u bellen naar: +31 70 2140214.

Bent u doof of slechthorend? Via de bemiddelingsdienst van KPN Teletolk kunnen doven, slechthorenden en mensen met een spraakbeperking met ons bellen met tekst, spraak en beeld.

E-mail

U kunt uw vraag stellen via het contactformulier.

Twitter

U kunt uw vraag stellen aan het Twitteraccount @Rijksoverheid. Wij zijn op werkdagen tussen 08.00 en 20.00 uur online.

Facebook

U kunt uw vraag stellen op de Facebookpagina van de Rijksoverheid of via Facebook Messenger. Wij zijn op werkdagen tussen 08.00 en 20.00 uur online.

WhatsApp

Ook via WhatsApp kunt u uw vraag stellen. 

Privacyverklaring

Het ministerie van Algemene Zaken (AZ) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de vraagbeantwoordingdienst Informatie Rijksoverheid. Hieronder verstaan wij uw vragen aan onze voorlichters via ons e-mailcontactformulier, het telefoonnummer 1400 en onze social mediakanalen (Twitter, Facebook en Whatsapp). We lichten de verwerkingen per kanaal toe:

E-mailcontactformulier

Persoonsgegevens die wij verwerken

AZ verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het stellen van uw vraag.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken slechts persoonsgegevens die nodig zijn om uw vragen te beantwoorden en u te kunnen bereiken. Dat is onze officiële taak. Deze verwerking is dus nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

AZ bewaart uw persoonsgegevens 2 jaar. Deze termijn is in de Archiefwet vastgelegd.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

AZ verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij kunnen uw vraag doorsturen naar een ministerie voor beantwoording. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AZ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Informatie Rijksoverheid werkt volgens de e-mailgedragslijn voor overheden. Hierin staat beschreven hoe de overheid omgaat met het afhandelen en bewaren van e-mail.

Telefoonnummer

Persoonsgegevens die wij verwerken

AZ verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het stellen van uw vraag.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

U kunt ons anoniem bellen, mits onze voorlichter u meteen kan antwoorden. Wij verwerken slechts persoonsgegevens die nodig zijn om uw vragen te beantwoorden en u te kunnen bereiken. Dat is onze officiële taak. Deze verwerking is dus nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

AZ bewaart uw persoonsgegevens 2 jaar. Deze termijn is in de Archiefwet vastgelegd.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

AZ verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij kunnen uw vraag, met uw toestemming, doorsturen naar een ministerie voor beantwoording. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AZ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Social media

Externe platforms

Voor onze dienstverlening via social media maken wij gebruik van externe platforms, zoals Twitter en WhatsApp. Wij vinden het belangrijk om te melden dat wij geen enkele invloed hebben en/of aanvaarden op de wijze waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens. Wij adviseren u dan ook geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms. Voor onze dienstverlening zijn deze gegevens ook niet noodzakelijk.

Persoonsgegevens die wij verwerken

AZ verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het stellen van uw vraag.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken slechts persoonsgegevens die nodig zijn om uw vragen te beantwoorden en u te kunnen bereiken. Dat is onze officiële taak. Deze verwerking is dus nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

AZ bewaart uw persoonsgegevens 2 jaar. Deze termijn is in de Archiefwet vastgelegd.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

AZ verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij kunnen uw vraag doorsturen naar een ministerie voor beantwoording. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AZ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Opsporing

De Rijksoverheid kan gegevens gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet. Deze gevallen kunnen een verlenging van de bewaartermijn tot gevolg hebben.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, maak dan gebruik van ons contactformulier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AZ. En u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek indienen met behulp van ons privacyformulier. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Uitgebreide uitleg over deze rechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.