Een klacht indienen of melding maken van ongewenst gedrag of integriteitsschending

De Rijksoverheid probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de dienstverlening. Zoals over het antwoord op uw vraag, de behandeltijd van uw aanvraag, of als u geen reactie op uw vraag heeft gehad. Dan kunt u een klacht indienen.

Klacht over Informatie Rijksoverheid

Rijksoverheid.nl is de website van alle ministeries. Op Rijksoverheid.nl staat uitleg over de wetten en regels van de Rijksoverheid. Heeft u daar vragen over? Dan kunt u contact opnemen met Informatie Rijksoverheid.

Heeft u een klacht over Informatie Rijksoverheid? Dan kunt u:

Klacht over een ministerie

Heeft u een klacht over een ministerie? Dan kunt u:

Gaat uw klacht over een specifieke medewerker? Dan kunt u ongewenst gedrag of een integriteitsschending door een medewerker van de overheid melden.

Klacht over een andere overheidsorganisatie

Heeft u een klacht over een andere overheidsorganisatie? Bijvoorbeeld een gemeente, de Belastingdienst of het UWV? Dan moet u klagen bij deze organisatie.

Behandeling van uw klacht

Zowel mondelinge als schriftelijke klachten moet de Rijksoverheid zorgvuldig afdoen. Wat dit precies betekent, verschilt van geval tot geval. De Rijksoverheid kan bijvoorbeeld telefonisch contact met u opnemen om de kwestie op te helderen. Dit kan voldoende zijn om de klacht af te handelen, maar alleen als dit naar uw tevredenheid gebeurt.

Formele procedure

Klaagschriften kunnen zowel formeel als informeel worden afgehandeld. Is de klacht naar uw tevredenheid telefonisch of schriftelijk afgehandeld? Dan is geen formele procedure nodig.

Leent uw klaagschrift zich niet voor zo’n informele afhandeling? Of bent u daarmee niet tevreden? Dan moet de Rijksoverheid de formele procedure volgen. Dat houdt dit in:

  • U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw klacht.
  • Iemand die niet betrokken was bij hetgeen waar de klacht over gaat, behandelt de klacht.
  • Zowel de klager als de beklaagde krijgt gelegenheid om gehoord te worden, tenzij de klager aangeeft dit niet te willen.

In principe geldt een termijn van 6 weken. Er zijn uitzonderingen. Zo is de afhandelingstermijn 10 weken als een adviseur of adviescommissie is ingeschakeld. De klachtprocedures staan uitgebreid beschreven in de Brochure Intern Klachtrecht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Niet tevreden over de afhandeling van uw klacht

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht of het resultaat daarvan? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

Meldpunt klachten aanbestedingen

Voor aanbestedingen geldt een aparte klachtenregeling. Elk ministerie heeft een meldpunt voor klachten over aanbestedingen. Hiervoor neemt u contact op met het betreffende ministerie.