Waar kan ik ongewenst gedrag of een integriteitsschending door een medewerker van de overheid melden?

Ongewenst gedrag of een andere (mogelijke) integriteitsschending, zoals pesten, seksuele intimidatie of diefstal, kunt u melden bij de overheidsorganisatie waar de medewerker werkt.

Voorbeelden van ongewenst gedrag en integriteitsschendingen die u kunt melden zijn:

 • strafbare feiten zoals diefstal, verduistering, fraude en corruptie;
 • misbruik van bevoegdheden;
 • belangenverstrengeling;
 • misbruik of lekken van informatie;
 • pesten (bijvoorbeeld structureel buitensluiten en negeren, kwaadsprekerij, beledigende opmerkingen, bijnamen geven, vloeken, schelden);
 • seksuele- en niet-seksuele intimidatie (zoals lichamelijke aanraking, verbale- en non-verbale bedreiging, seksistische opmerkingen);
 • discriminatie (op basis van huidskleur, sociaal-culturele achtergrond, man-vrouw, geaardheid, leeftijd).

Melding medewerker Rijksoverheid

U kunt de integriteitsschending bij de Rijksoverheid melden bij het ministerie waar de medewerker werkt:

Melding medewerker andere overheidsorganisatie

Wilt u ongewenst gedrag of een andere (mogelijke) integriteitsschending van een medewerker van een andere overheidsorganisatie melden?  Dan kunt u de klacht indienen bij die organisatie. Bijvoorbeeld bij een gemeente of een uitvoeringsorganisatie van een ministerie, zoals de Belastingdienst, Dienst Justitiële Inrichtingen of de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Ambtsmisdrijven melden bij Rijksrecherche

U kunt ambtsmisdrijven ook melden bij de Rijksrecherche. Voorbeelden van ambtsmisdrijven zijn:

 • het vervalsen van het (kas)boek of registers;
 • het stelen van bewijsstukken;
 • vragen om of het aannemen van steekpenningen (omkoping);
 • dwang met misbruik van macht;
 • het laten ontsnappen van een gevangene.

Voor informatie en advies over (het melden van) ambtsmisdrijven kunt u contact opnemen met het Adviespunt voor ambtsmisdrijven.

Melding maken bij Meld Misdaad Anoniem

U kunt ongewenst gedrag of een andere (mogelijke) integriteitsschending van een medewerker van de overheid melden bij het Meldpunt M (Meld Misdaad Anoniem).

Melding maken als medewerker van de overheid

Bent u zelf medewerker bij een overheidsinstelling en wilt u een melding doen van ongewenst gedrag of een andere (mogelijke) integriteitsschending door een collega? Dan kunt u hiervoor ook terecht bij de meldpunten en vertrouwenspersonen van uw organisatie. Kijk voor meer informatie op Rijksportaal of intranet. Bij het melden van misstanden in uw overheidsorganisatie kunt u hulp krijgen via de klokkenluidersregeling.