Integriteitsschending melden

Wilt u een (vermoeden van een) integriteitsschending door een functionaris van BZK melden? Stuur een bericht naar de Integriteitscoördinator van BZK.

De Integriteitscoördinator BZK kunt per e-mail  bereiken via Integriteit@minbzk.nl,

Of per post:

Ministerie van BZK
T.a.v. Integriteitscoördinator BZK (TM.Z.14)
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Voor een goede behandeling van de melding geeft u zo veel mogelijk concrete informatie:

  • naam en functie van de functionaris
  • aard, tijd en plaats van de gedraging(en)
  • uw contactgegevens (adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer)

U ontvangt zo snel mogelijk bericht van de Integriteitscoördinator BZK.

Doet u deze melding liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000  (op werkdagen bereikbaar van 08:00 - 22:00 uur en in het weekend van 09:00 - 17:00 uur). Het ministerie van BZK heeft geen invloed op de behandeling van de melding door Meld Misdaad Anoniem.