Contact met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

U kunt uw vragen, opmerkingen of suggesties aan het ministerie van BZK doorgeven via het contactformulier. Of u kunt bellen met telefoonnummer 1400 (op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur).

Adres

Ministerie van BZK
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag

Telefoonnummer

070 426 64 26 (algemeen nummer, tussen 7.30 en 17.30 uur bereikbaar)

Postadres

Ministerie van BZK
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Perswoordvoerders

De woordvoerders van BZK zijn uitsluitend bereikbaar voor de media.