Contact met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Heeft u vragen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties? U kunt dan contact opnemen met Informatie Rijksoverheid. U kunt daar terecht met al uw vragen over wetten en regels van de Rijksoverheid.

Adressen

Contact voor de media

De woordvoerders van BZK zijn uitsluitend bereikbaar voor de media.