Vragen van overheden en bedrijven

Gemeentes, provincies, andere overheden of bedrijven kunnen hun vragen of opmerkingen aan het ministerie van BZK richten via het contactformulier.

Berichten die vanuit deze website worden verzonden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, worden zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.