Contactformulier

Heeft u vragen over het coronavirus en de maatregelen? U kunt dan terecht bij het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur).

Voor het maken van een afspraak voor een coronatest kunt u bellen met 0800-1202. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. 

Bent u ondernemer en heeft u vragen over de gevolgen voor uw onderneming? Ga dan voor meer informatie naar het KVK Coronaloket: https://www.kvk.nl/coronaloket

Vanwege drukte duurt het op dit moment langer dan gebruikelijk voordat u een antwoord van ons krijgt.  Heeft u vragen over coronavaccins? Kijk dan eerst hier of u antwoord op uw vraag kunt vinden.

Wij ontvangen een groot aantal meningen en suggesties over het coronavirus en de aanpak hiervan. Wij danken u voor het meedenken. Door de grote aantallen reageren wij niet op ieder bericht. Wij lezen ieder bericht.

Het is niet mogelijk om bijlagen mee te sturen met uw vraag.

Het loket Informatie Rijksoverheid neemt uw vraag in behandeling. Het loket gebruikt uw persoonsgegevens alleen om op uw bericht te reageren. Informatie Rijksoverheid bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is. Informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.

Informatie Rijksoverheid werkt volgens de e-mailgedragslijn voor overheden. Hierin staat beschreven hoe de overheid omgaat met het afhandelen en bewaren van e-mail.

Wij adviseren u geen privacygevoelige gegevens te delen in uw vraag. Voor onze dienstverlening zijn deze gegevens niet direct noodzakelijk.

Uw vraag

* verplichte velden

Contactformulier

Maximaal 5000 karakters

Wij willen graag uw telefoonnummer tijdens kantooruren weten. Wij kunnen dan telefonisch contact met u opnemen als wij een toelichting op uw vraag nodig hebben of het antwoord op uw vraag mondeling willen toelichten.

Voer hier een geldig e-mailadres in. Voorbeeld: 'naam@domein.nl'.

Als u eerder contact heeft gezocht, kunt u hier het referentienummer aangeven. Het referentienummer begint altijd met een combinatie van 2 letters gevolgd door 7 cijfers.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Algemene Zaken (AZ) verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het stellen van uw vraag, om uw vragen te beantwoorden en u te kunnen bereiken. Wij delen uw gegevens slechts ter beantwoording van uw vragen.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

AZ verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het stellen van uw vraag, om uw vragen te beantwoorden en u te kunnen bereiken.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij verwerken slechts persoonsgegevens die nodig zijn om uw vragen te beantwoorden en u te kunnen bereiken. Dat is onze officiële taak. Deze verwerking is dus nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichting. (http://wetten.overheid.nl/BWBR0019219) AZ verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij kunnen uw vraag doorsturen naar een ministerie voor beantwoording. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AZ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Informatie Rijksoverheid werkt volgens de e-mailgedragslijn (https://www.overheid.nl/contact/e-mailgedragslijn-voor-overheden) voor overheden. Hierin staat beschreven hoe de overheid omgaat met het afhandelen en bewaren van e-mail. De Rijksoverheid kan gegevens gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

AZ bewaart uw persoonsgegevens 2 jaar. Deze termijn is in het kader van de Archiefwet vastgesteld.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *