'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen'. Dit is de missie van BZK.

Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Tweets @minbzk

Ministerie van BZK @MinBZK
17 uren geleden
Ministerie van BZK @MinBZK
17 uren geleden
Ministerie van BZK @MinBZK
17 uren geleden
Ministerie van BZK @MinBZK
17 uren geleden
Ministerie van BZK @MinBZK

Krachtige aanpak discriminatie blijft nodig. Discriminatie op grond van afkomst komt vaakst voor. Opvallend is stijging meldingen op basis van handicap en geslacht. Dat blijkt uit cijfers van @Politie, antidiscriminatievrz, @MiNDNederland en @Het_OM: rijksoverheid.nl/actueel/nieuws…

17 uren geleden
Ministerie van BZK @MinBZK
17 uren geleden
Volg @minbzk