Over BZK

Het ministerie van BZK werkt aan de basis waarop we prettig met elkaar kunnen leven. We beschermen en bewaken die basis, en we bouwen eraan. Dat doen we in Nederland en in de bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Daarnaast ondersteunen we de Caribische landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten bij een sterk fundament voor een goed leven voor toekomstige generaties.

BZK waakt over ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat zijn basisregels waaraan we ons moeten houden. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid eerlijk en betrouwbaar is. Zo zien we erop toe dat iedereen meetelt. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent en kan vinden wat je vindt. Dat iedereen dezelfde kansen heeft en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline én online. We letten erop dat hiervoor de juiste voorwaarden aanwezig zijn, zoals toegankelijkheid en veiligheid. We doen dat bijvoorbeeld door te kijken hoe we kansen van digitalisering kunnen benutten. Waarbij we tegelijkertijd oog hebben voor privacy, veiligheid van gegevens en desinformatie.

Werken aan de basis betekent ook dat je prettig kunt leven in welke regio je ook woont. Daar maken wij ons hard voor. In het bijzonder voor Groningen, zodat het ook daar veilig wonen is met een goed perspectief op de toekomst.

Zo werken we samen aan oplossingen voor grote vraagstukken terwijl we onze democratische en grondwettelijke waarden beschermen. Soms denken we alleen mee, soms zijn we partner, en soms nemen we zelf het voortouw. Zo werken we aan de basis. We doen dat voor de samenleving die ons dat heeft toevertrouwd. En via uitvoeringsorganisaties (van beheer van gebouwen en ICT tot beveiliging en inrichting van de werkplekken) doen we dat voor de hele rijksoverheid. Zo kunnen ook andere ministeries hun werk voor Nederland doen.