Verhaal van BZK

Deze verhalen geven een inkijkje in het werk en de medewerkers die dagelijks hun 'puzzelstukje' bijdragen aan de doelstellingen van het ministerie van BZK. Naast de verhalen van medewerkers zelf, is hier ook plek voor 'de blik' van relaties en gerenommeerde experts op het terrein van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties.