Organisatie

Het ministerie heette ooit het 'departement van inwendige politie en toezicht op de staat van dijken, wegen en wateren van de Bataafse Republiek'. Sinds die tijd - 1798 - is er veel veranderd, maar BZK wordt nog wel het 'moederdepartement' genoemd. Onderwijs en waterstaat, vroeger behandeld door BZK, worden nu door zelfstandige ministeries uitgevoerd. Het ministerie houdt zich bezig met:

  • de democratische rechtsstaat; 
  • het openbaar bestuur; 
  • kwaliteit van personeel en management in de rijksdienst; 
  • de Grondwet en het constitutionele staatsrechtelijke bestel; 
  • de samenwerkingsrelatie met Curacao, Sint Maarten en Aruba; 
  • wonen en de rijksgebouwen.