Organisatie ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie heette ooit het 'departement van inwendige politie en toezicht op de staat van dijken, wegen en wateren van de Bataafse Republiek'. Sinds die tijd - 1798 - is er veel veranderd, maar BZK wordt nog wel het 'moederdepartement' genoemd. Onderwijs en waterstaat, vroeger behandeld door BZK, worden nu door zelfstandige ministeries uitgevoerd. Het ministerie houdt zich bezig met:

  • de democratische rechtsstaat; 
  • het openbaar bestuur; 
  • kwaliteit van personeel en management in de rijksdienst; 
  • de Grondwet en het constitutionele staatsrechtelijke bestel; 
  • de samenwerkingsrelatie met Curacao, Sint Maarten en Aruba; 
  • wonen, woningbouw en de rijksgebouwen.