Organisatie ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Werken aan de basis van onze samenleving. Een basis waarop iedereen prettig kan leven en wonen. Daar zet het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zich elke dag voor in. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving en werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Het ministerie van BZK werkt aan de volgende maatschappelijke opgaven:

  • Een sterke en levendige democratie
  • Een goed functionerend openbaar bestuur
  • Duurzaam wonen voor iedereen
  • Een evenwichtige verdeling van ruimte
  • Een waardengedreven digitale samenleving
  • Een Koninkrijk met wederzijdse betrokkenheid
  • Een grenzeloos samenwerkende overheid