Organogram

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  • Secretaris-generaal
  • Directoraat-generaal Bestuur & Wonen
  • Directoraat-generaal Overheidsorganisatie
  • Directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst
  • Directoraat-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk
  • Directoraat-generaal Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst