Cluster Mensen en Middelen

Het doel van het cluster Mensen en Middelen is het gehele departement van BZK te ondersteunen bij de maatschappelijke opgaven waarvoor zij gesteld staat. Mensen en Middelen helpt beleid en uitvoering en werkt zelf mee bij het creëren van publieke waarde. Dit doet Mensen en Middelen door met kaderstelling, advisering, control en uitvoering de kracht van het gehele departement te benutten.

Onder de clusterdirectie Mensen en Middelen vallen de volgende directies:

  • Directie CIO en Informatiemanagement (CIOenI)
  • Directie Financieel-Economische Zaken (FEZ)
  • Directie Personeel en Organisatie (PenO)

Directie CIO en Informatiemanagement (CIOenI)

CIO en Informatievoorziening ondersteunt de CIO-BZK bij de uitvoering van alle I- en ICT-taken. Het accent van de taken ligt op strategische advisering en I-control. Digitalisering van BZK kan een belangrijke bijdrage leveren aan effectiever werken - gericht op resultaten, kennis en samenwerking - en is een van de kernopgaven van de CIO-BZK. Goede informatievoorziening (IV) en een goede ondersteunende ICT zijn essentieel voor het functioneren van BZK. Het is dan ook de taak van CIO en informatievoorziening om de informatievoorziening in samenhang te brengen, te verbeteren en te innoveren.
De CIO-BZK geeft oordelen aan de projecten en programma's van BZK met een ICT-component, en heeft als doel de realisatie ervan te bevorderen. In brede zin is het bevorderen van i-bewustzijn een kerntaak van de CIO-BZK.

Chief Information Officer (CIO)

ir. Magchiel van Meeteren

Directie Financieel-Economische Zaken

De Directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) draagt zorg voor de coördinatie van de begrotingsvoorbereiding (beleidsagenda) en -uitvoering, de financieel-economische (meerjarige) beleidsadvisering en het financieel beheer. Ook is de directie verantwoordelijk voor het opstellen en vertalen van centrale kaders en richtlijnen in specifieke voorschriften en procedures. De directie draagt ook zorg voor de ontwikkeling van een adequate administratieve organisatie en informatie-infrastructuur.

Directeur FEZ

Rein ter Horst

Directie Personeel en Organisatie

De directie P&O draagt bij aan BZK in beweging. Dit doen we door de vraag naar capaciteit en persoonlijke ontwikkeling bij elkaar te brengen, door richting te geven aan de continue organisatieontwikkeling en daarbij management en medewerkers te faciliteren om wendbaar, flexibel en duurzaam te werken aan de maatschappelijke opgaven van BZK. De directie is kaderstellend, adviseert, initieert en is controller in de P-kolom voor BZK. Verder bemenst de directie het tijdelijk werk binnen het kerndepartement van BZK en vormt de permanent flexibele schil van het kerndepartement voor project- en programmamanagement.

De directie bestaat uit vier afdelingen:

  • Beleid, Control en Organisatieontwikkeling;
  • HRM-advies en ondersteuning;
  • BZK Flex;
  • Concernadministratie en Bedrijfsvoering.

Directeur PenO

Mellanie Linde