Directoraat-generaal Koninkrijksrelaties

Het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties draagt zorg voor de samenwerking met het Caribische deel van het Koninkrijk. Dit houdt onder meer in dat het directoraat-generaal de beleidsadvisering en interdepartementale afstemming van het beleid in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk coördineert. Het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties is ook verantwoordelijk voor het plannen, (doen) opzetten en (doen) uitvoeren van stimuleringsprogramma's en stimuleringsprojecten in het kader van samenwerking met het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Directeur-generaal Koninkrijksrelaties

Roald Lappere

Directeur Koninkrijksrelaties

Dhr. dr. R. Bagchus (René)

Directeur Koninkrijksrelaties (landen)

Mr. drs. S.J.P.L. de Reuver (Saskia)

Rijksdienst Caribisch Nederland

Sinds 1 september 2010 werkt de Rijksoverheid op de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba onder de naam Rijksdienst Caribisch Nederland. De verschillende ministeries werken binnen de Rijksdienst Caribisch Nederland samen. Ook is de Rijksdienst Caribisch Nederland de werkgever van de rijksambtenaren op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en het centrale informatiepunt van de Rijksoverheid op de eilanden. Burgers en bedrijven kunnen er terecht met hun vragen over onder andere de staatkundige veranderingen.

Directeur Rijksdienst Caribisch Nederland

Dhr. L. Berends (Lute)