Diensten

Overzicht van diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK).

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens registreert en levert persoonsgegevens en reisdocumenten.

Logius

Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De dienst zorgt voor producten en diensten voor de digitale overheid.

Dienst huurcommissie

De Huurcommissie is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die uitspraak doet in geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen.