Organogram ministerie BZK en ministerie VRO

Organogram van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO).

Organogram ministerie BZK en ministerie VRO