'De Rijksoverheid. Voor Nederland'. Dat is het motto van de Rijksoverheid. Die bestaat uit 12 ministeries en ongeveer 200 uitvoeringsorganisaties, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat. In totaal werken er zo'n 116.000 mensen bij het Rijk. Het kabinet wil een efficiëntere en kleinere rijksdienst met minder taken. Zo schuift het kabinet taken van het Rijk naar provincies en gemeenten.