Waar vind ik de arbeidsvoorwaarden bij de overheid?

Er gelden verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) voor ambtenaren bij de Rijksoverheid, gemeenten, provincies en waterschappen. Ook zijn er eigen cao’s voor de verschillende onderwijssectoren en voor defensie, de politie en de rechterlijke macht.

In de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) staan bijvoorbeeld afspraken over salaris(schalen), verlof en vergoedingen. 

Met vragen over de cao kunt u terecht bij uw werkgever of vakbond.

Overzicht cao’s