Waar vind ik de arbeidsvoorwaarden bij de overheid?

Er gelden verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) voor ambtenaren bij de Rijksoverheid, gemeenten, provincies en waterschappen. Ook zijn er eigen cao's voor de verschillende onderwijssectoren en voor de politie, defensie en de rechterlijke macht. Met vragen over de cao kunt u terecht bij uw werkgever. U kunt ook kijken op de website van de werkgeversvereniging van uw sector.

Arbeidsvoorwaarden Rijksoverheid

De arbeidsvoorwaarden voor rijksambtenaren zijn vastgelegd in het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR). Een vertaling daarvan staat ook op P-Direkt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties (BZK) is hiervoor verantwoordelijk. In het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren (BBRA) staan de salarisschalen bij de Rijksoverheid.

Arbeidsvoorwaarden gemeenten

Op gemeenteambtenaren is de collectieve arbeidsvoorwaarden regeling (CAR) van toepassing. Deze regeling geldt voor alle gemeenten. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht kunnen voor een aantal onderdelen uitzonderingen maken. Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden en het salaris bij gemeenten vindt u op de website car-uwo.nl.

Arbeidsvoorwaarden provincies en waterschappen

De arbeidsvoorwaarden bij provincies staan in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Provincies (CAP). De Sectorale Arbeidsvoorwaarden Waterschappen (SAW) is de cao voor de sector waterschappen.

Meer informatie hierover staat op de site van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen.

Arbeidsvoorwaarden onderwijs

De onderwijssectoren hebben elk een eigen cao.

Arbeidsvoorwaarden politie

De arbeidsvoorwaarden bij de politie staan in de cao-politie. Zij vallen onder verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en Veiligheid (JenV). Meer informatie vindt u op de website van het Informatiecentrum cao-politie.

Arbeidsvoorwaarden defensie

De arbeidsvoorwaarden bij defensie staan in de cao-defensie. Zij vallen onder verantwoordelijkheid van de minister van Defensie. Informatie over de arbeidsvoorwaarden bij Defensie vindt u op de website van het ministerie van Defensie.

Arbeidsvoorwaarden rechterlijke macht

De arbeidsvoorwaarden voor de rechterlijke macht staan in de cao rechterlijke macht. Zij vallen onder verantwoordelijkheid van de minister van JenV. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR).