Politie-Cao

Politiemensen handhaven met regelmaat de orde bij gevaarlijke of ingrijpende situaties. Ook geven zij hierbij hulp als dat nodig is. De politie handhaaft de wet, beschermt de democratie en is het gezag op straat. De taken brengen risico’s met zich mee. De Rijksoverheid en de politie vinden het belangrijk dat er goede afspraken tussen werkgever en werknemer worden gemaakt. Oog voor het bijzondere werk van de politie verdient hierbij aandacht.

Akkoord Arbeidsvoorwaarden politie

In het Akkoord Arbeidsvoorwaarden Sector Politie staan de afspraken over het werk van de politie. Dit zijn afspraken tussen de minister van Justitie en Veiligheid, de korpschef en de 4 politievakbonden onder meer over loopbaan, onderwijs, veilig en gezond werken, duurzame inzetbaarheid en werkroosters. De politievakbonden vertegenwoordigen ruim 65.000 Nederlandse agenten.

Looptijd CAO

Op 19 december 2023 hebben de partijen een nieuw akkoord ondertekend. De overeenkomst loopt van 1 juli 2024 tot en met 30 november 2025.

Tijdens de looptijd van de cao worden de volgende salarisverhogingen doorgevoerd:

  • Per 1 juli 2024 wordt een bedrag van € 100 aan het salaris van politieagenten toegevoegd. Dit komt neer op een gemiddelde verhoging van 2,5%.
  • Per 1 juli 2024 wordt het salaris met 5% verhoogd.
  • Per 1 januari 2025 wordt het salaris met 2% verhoogd.

Deze salarisverhogingen komen boven op de verhoging van 2% per 1 januari 2024 die partijen al in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2022-2024 hebben afgesproken. Dit geeft een totale inkomensverbetering, in de periode van 1 januari 2024 tot en met 30 november 2025, van gemiddeld 11,5%.

Totdat de nieuwe cao ingaat ontvangen politiemedewerkers in de eerste 6 maanden van 2024 (januari tot en met juni 2024) een bedrag van € 200 per maand extra op hun salaris.

Maandelijks overleg minister, politie en vakbonden

De minister van Justitie en Veiligheid overlegt elke maand met de politie en de politievakbonden over de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie. Dit heet het Centraal Georganiseerd Overleg Politie(CGOP). De besluiten van het CGOP zijn openbaar.

Ook interessant