Politie-Cao

Agenten handhaven met regelmaat de orde bij gevaarlijke of ingrijpende situaties. Ook geven zij hierbij hulp als dat nodig is. De politie handhaaft de wet, beschermt de democratie en is het gezag op straat. De taken brengen risico’s met zich mee. De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat er goede afspraken tussen werkgever en werknemer worden gemaakt. Oog voor het bijzondere werk van de politie verdient hierbij aandacht.

Akkoord Arbeidsvoorwaarden politie

In het Akkoord Arbeidsvoorwaarden Sector Politie staan de afspraken over het werk van de politie. Dit zijn afspraken tussen de minister van Justitie en Veiligheid, de korpschef en de 4 politievakbonden onder meer over loopbaan, onderwijs, veilig en gezond werken, duurzame inzetbaarheid en werkroosters. De politievakbonden vertegenwoordigen ruim 65.000 Nederlandse agenten.

Looptijd CAO

Op dinsdag 8 juni 2022 hebben de partijen een nieuw akkoord ondertekend. De overeenkomst loopt van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2024. Tijdens de looptijd van de cao worden de volgende salarisverhogingen doorgevoerd:

  • per 1 januari 2022 wordt het maandsalaris van alle medewerkers met € 100 euro verhoogd;
  • per 1 juli 2022 een salarisverhoging van 2%;
  • per 1 januari 2023 een salarisverhoging van 3% en;
  • per 1 januari 2024 een salarisverhoging van nog eens 2%.

Maandelijks overleg minister, politie en vakbonden

De minister van Justitie en Veiligheid overlegt elke maand met de politie en de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie. Dit heet het Centraal Georganiseerd Overleg Politie-ambtenarenzaken (CGOP). De besluiten van het CGOP zijn openbaar.

Documenten