Cao's en arbeidsvoorwaarden Politie (1995 t/m 2017)

Het gecomprimeerde bestand bevat de arbeidsvoorwaarden 1995 t/m 2017. In de arbeidsvoorwaardenakkoorden van de sector Politie staan de afspraken over het werk van de politie. Dit zijn afspraken tussen de minister van Justitie en Veiligheid, de korpschef en de vier politievakbonden onder meer over loopbaan, onderwijs, veilig en gezond werken, duurzame inzetbaarheid en werkroosters. De politievakbonden vertegenwoordigen ruim 65.000 Nederlandse politiemedewerkers.

Looptijd huidige arbeidsvoorwaardenakkoord

Op donderdag 1 november 2018 hebben de partijen een nieuw akkoord ondertekend met een looptijd van 3 jaar. Van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020.