Adviescolleges Rijksoverheid

Adviescolleges adviseren de regering over wetten en regels of over het beleid. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan ministers of de Eerste en Tweede Kamer.

Soorten adviescolleges

Er zijn 3 soorten adviescolleges:

 • Tijdelijke adviescolleges

  Zij geven maximaal 4 jaar advies over een beleidsonderwerp.
 • Eenmalige adviescolleges

  Zij geven 1 advies over een actueel beleidsonderwerp. Daarna houden ze op te bestaan. Bijvoorbeeld de, inmiddels opgeheven, Commissie duurzame kustontwikkeling. 
 • Vaste adviescolleges

  De Ministerraad stelt vaste adviescolleges in voor onbepaalde tijd. Er zijn 2 soorten:
  • Strategische colleges: Zij adviseren over een breed beleidsterrein. Bijvoorbeeld de Raad voor het Openbaar Bestuur. Die geeft advies over de manier waarop de overheid haar taken uitvoert.
  • Technisch-specialistische colleges: Deze colleges geven advies over 1 beleidsterrein, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.