Adviescolleges Rijksoverheid

Adviescolleges adviseren de regering over wetten en regels of over het beleid. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan ministers of de Eerste en Tweede Kamer.

Soorten adviescolleges

Er zijn 3 soorten adviescolleges:

 • Tijdelijke adviescolleges

  Zij geven maximaal 4 jaar advies over een beleidsonderwerp.
 • Eenmalige adviescolleges

  Zij geven 1 advies over een actueel beleidsonderwerp. Daarna houden ze op te bestaan. Bijvoorbeeld de, inmiddels opgeheven, Commissie duurzame kustontwikkeling. 
 • Vaste adviescolleges

  De Ministerraad stelt vaste adviescolleges in voor onbepaalde tijd. Er zijn 2 soorten:
  • Strategische colleges: Zij adviseren over een breed beleidsterrein. Bijvoorbeeld de Raad voor het Openbaar Bestuur. Die geeft advies over de manier waarop de overheid haar taken uitvoert.
  • Technisch-specialistische colleges: Deze colleges geven advies over 1 beleidsterrein, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.

Adviesstelsel

De adviescolleges maken deel uit van het adviesstelsel. Die bestaat verder uit:

 • onafhankelijke adviesorganen. zoals de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid en de Sociaal Economische Raad;
 •  de planbureaus: het Sociaal en Cultureel Planbureau, het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau;
 • de hoge colleges van staat, zoals de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman;
 • en ongeveer 250 onafhankelijke commissies (onder andere tijdelijke evaluatie- en onderzoekscommissies, commissies van bezwaar, adviescommissies over de uitvoering van beleid).

Kaderwet Adviescolleges

In de Kaderwet Adviescolleges staan de regels over adviescolleges. De Kaderwet heeft de volgende doelen:

 • Het adviesstelsel eenvoudiger en overzichtelijker maken.
 • Advies door deskundigen scheiden van het overleg met belangengroepen.
 • De verbetering van de politieke aansturing van adviescolleges.