Adviescolleges Rijksoverheid

Adviescolleges adviseren de regering over wetten en regels of over het beleid. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan ministers of de Eerste en Tweede Kamer.

Soorten adviescolleges

Er zijn 3 soorten adviescolleges:

  • Tijdelijke adviescolleges geven maximaal 4 jaar advies over een beleidsonderwerp.

  • Eenmalige adviescolleges geven 1 advies over een actueel beleidsonderwerp. Daarna houden ze op te bestaan. Bijvoorbeeld de, inmiddels opgeheven, Commissie duurzame kustontwikkeling. 

  • Vaste adviescolleges geven voor onbepaalde tijd advies. Ze worden door de ministerraad vastgesteld. Er zijn 2 soorten:

Bekijk het overzicht van adviescolleges.

Andere organisaties die advies geven

Naast de adviescolleges zijn er andere organisaties die de overheid adviseren:

  • de planbureaus: het Sociaal en Cultureel Planbureau, het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving;
  • de Hoge Colleges van Staat, zoals de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman;
  • ongeveer 250 (onafhankelijke) commissies, waaronder tijdelijke evaluatie- en onderzoekscommissies, commissies van bezwaar en adviescommissies over de uitvoering van beleid.

Regels over adviescolleges

In de Kaderwet Adviescolleges staan de regels over adviescolleges. De Kaderwet heeft de volgende doelen:

  • Het adviesstelsel eenvoudiger en overzichtelijker maken.
  • Advies door deskundigen scheiden van het overleg met belangengroepen.
  • De verbetering van de politieke aansturing van adviescolleges.