Bedrijfsvoering van het Rijk

Zonder een goede bedrijfsvoering kan de Rijksoverheid niet goed functioneren. Medewerkers van de Rijksoverheid kunnen hun werk niet goed doen als de ICT-voorzieningen niet goed werken. Of als de huisvesting te wensen overlaat en de facilitaire dienstverlening niet op orde is. De Rijksoverheid zet zich daarom in om de dienstverlening aan de eigen medewerkers te verbeteren.

Moderne bedrijfsvoering van het Rijk

Een moderne overheid vraagt om een moderne bedrijfsvoering. De dienstverlening voor medewerkers is de afgelopen jaren daarom flink veranderd. Bijvoorbeeld personeelszaken, inkoop, ICT of facilitair management. Zo kunnen medewerkers sinds een tiental jaren zelf hun personeelszaken online regelen. En producten en diensten worden Rijksbreed ingekocht bij externe marktpartijen.

In de visie op de bedrijfsvoering en de koers voor de komende jaren staat wat de rijksoverheid wil bereiken en hoe zij dat gaat doen. De belangrijkste punten uit deze visie en koers zijn:

  • verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening;
  • aanbrengen van samenhang tussen kwaliteit, kosten en klanttevredenheid;
  • stellen van eisen voor bedrijfsvoering van het Rijk.

Organisatie van bedrijfsvoering van het Rijk

Het directoraat-generaal OverheidsOrganisatie van BZK helpt de Rijksoverheid bij het maken, uitvoeren en handhaven van beleid op het gebied van de bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er dienstverleners die bedrijfsvoeringsdiensten verlenen aan het hele Rijk of een deel daarvan. Denk hierbij aan ICT of personeelszaken.

Op de landschapskaart Dienstverlening Rijksbrede Bedrijfsvoering kunt u terugvinden welke rijksbrede dienstverleners er zijn.

Onderdelen bedrijfsvoering

Bij bedrijfsvoering binnen de Rijksoverheid gaat het over ondersteunende diensten binnen de ministeries, zoals:

  • personeel en organisatie;
  • informatievoorziening en informatie- en communicatietechnologie (I&ICT);
  • inkoop;
  • huisvesting;
  • facilitair.