Bedrijfsvoering van het Rijk

Iedere organisatie heeft ondersteuning nodig om het werk goed te kunnen doen. Dat geldt ook voor organisaties die tot de Rijksoverheid horen. Bedrijfsvoering bij de Rijksoverheid gaat over organisatie en personeel, ICT, inkoop, huisvesting en facilitaire zaken.

Om te voldoen aan de wensen en eisen van deze tijd is de dienstverlening binnen de Rijksoverheid de afgelopen jaren flink veranderd en verbeterd. Door het bundelen van verschillende ondersteunende diensten wordt de bedrijfsvoering van het Rijk goedkoper en meer centraal geregeld. Zo is er een ICT-systeem waarmee medewerkers zelf online hun personeelszaken kunnen regelen. De huisvesting en facilitaire diensten passen beter bij tijd- en plaatsonafhankelijk werken doordat er meer mobiele apparatuur beschikbaar is en medewerkers op afstand kunnen inloggen. In een aantal nieuwe overheidsgebouwen zijn verschillende ministeries samen gehuisvest.

Toekomst moderne bedrijfsvoering van het Rijk

In de visie op de bedrijfsvoering en de koers voor de komende jaren staat wat de rijksoverheid wil bereiken en hoe zij dat gaat doen. Daarbij staat voorop dat de Rijksoverheid zich blijft inspannen om de dienstverlening aan medewerkers te verbeteren.

Belangrijke punten uit deze visie zijn:

  • Het verder verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening;
  • Het bieden van inzicht in kwaliteit, kosten en klanttevredenheid van dienstverlening;
  • Het stellen van eisen aan de dienstverleners voor de bedrijfsvoering van het Rijk.

Organisatie van bedrijfsvoering van het Rijk

Het directoraat-generaal OverheidsOrganisatie van BZK helpt de Rijksoverheid bij het maken, uitvoeren en handhaven van beleid op het gebied van de bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er dienstverleners die bedrijfsvoeringsdiensten verlenen aan het hele Rijk of een deel daarvan. Denk hierbij aan ICT of personeelszaken.

Op de landschapskaart Rijksbrede dienstverleners kunt u terugvinden welke rijksbrede dienstverleners er zijn.

Onderdelen bedrijfsvoering

Bij bedrijfsvoering binnen de Rijksoverheid gaat het over ondersteunende diensten binnen de ministeries, zoals:

  • personeel en organisatie;
  • informatievoorziening en informatie- en communicatietechnologie (I&ICT);
  • inkoop;
  • huisvesting;
  • facilitair.