Overheidsfinanciën

De overheidsfinanciën zijn alle inkomsten en uitgaven van de Rijksoverheid. De inkomsten van de overheid bestaan vooral uit de belastingen en premies die burgers en bedrijven betalen. De overheid geeft dit geld uit aan voorzieningen zoals scholen, wegen en ziekenhuizen.