Om de schatkist verder op orde te brengen werkt de Rijksoverheid aan solide overheidsfinanciën. Dat vraagt offers van iedereen. Maar de Rijksoverheid verdeelt de lasten eerlijk en sociaal. Op die manier blijven basisvoorzieningen zoals onderwijs en zorg ook voor toekomstige generaties betaalbaar.

Meer informatie over het begrotingsproces, de begrotingsregels en het begrotingsbeleid van de Rijksoverheid vindt u in de Factsheet begrotingsbeleid en begrotingsproces.