Besluitvorming inkomsten en uitgaven

Het begrotingsproces duurt ongeveer 1,5 jaar. Het begint wanneer het kabinet de Rijksbegroting voorbereidt en maakt. Het begrotingsproces stopt na Verantwoordingsdag.

Begrotingsproces