Miljoenennotaposter

Elk jaar op Prinsjesdag presenteert het kabinet de Miljoenennota. Om scholieren te leren wat deze nota inhoudt, kunnen docenten de Miljoenennotaposter gebruiken. De Miljoenennotaposter over het jaar 2020 is uitgegeven op Prinsjesdag 2019. De poster geeft een overzicht van de verwachte inkomsten en de geplande uitgaven van 2020.

Miljoenennotaposter 2020 bestellen

U kunt de Miljoenennotaposter voor 2020 bestellen voor in de klas. En deze gebruiken voor een opdracht over Prinsjesdag of les

Docentenhandleiding

Gebruik voor uw les ook de toelichting bij de Miljoenennotaposter 2020. Deze is digitaal en bevat algemene lessuggesties over de onderwerpen van de Miljoenennota. 

Download de Miljoenennotaposter over het jaar 2020