Miljoenennotaposter 2024

Elk jaar op Prinsjesdag presenteert het kabinet de Miljoenennota. Om scholieren te leren wat deze nota inhoudt, kunnen docenten de Miljoenennotaposter gebruiken. De Miljoenennotaposter over het jaar 2024 is uitgegeven op Prinsjesdag 2023. De poster geeft een overzicht van de verwachte inkomsten en de geplande uitgaven van 2024.

Docentenhandleiding

Gebruik voor uw les ook de toelichting bij de Miljoenennotaposter 2024. Deze is digitaal en bevat algemene lessuggesties over de onderwerpen van de Miljoenennota.