Miljoenennotaposter 2022

Elk jaar op Prinsjesdag presenteert het kabinet de Miljoenennota. Om scholieren te leren wat deze nota inhoudt, kunnen docenten de Miljoenennotaposter gebruiken. De Miljoenennotaposter over het jaar 2022 is uitgegeven op Prinsjesdag 2021. De poster geeft een overzicht van de verwachte inkomsten en de geplande uitgaven van 2022.

Miljoenennotaposter met inkomsten en uitgaven van het Rijk 2022.

Miljoenennotaposter 2022 bestellen

U kunt de Miljoenennotaposter voor 2022 bestellen voor in de klas. En deze gebruiken voor een opdracht over Prinsjesdag of les.

Docentenhandleiding

Gebruik voor uw les ook de toelichting bij de Miljoenennotaposter 2022. Deze is digitaal en bevat algemene lessuggesties over de onderwerpen van de Miljoenennota.