Miljoenennotaposter 2021

Elk jaar op Prinsjesdag presenteert het kabinet de Miljoenennota. Om scholieren te leren wat deze nota inhoudt, kunnen docenten de Miljoenennotaposter gebruiken. De Miljoenennotaposter over het jaar 2021 is uitgegeven op Prinsjesdag 2020. De poster geeft een overzicht van de verwachte inkomsten en de geplande uitgaven van 2021.

Miljoenennotaposter 2021

Miljoenennotaposter 2021 bestellen

U kunt de Miljoenennotaposter voor 2021 bestellen voor in de klas. En deze gebruiken voor een opdracht over Prinsjesdag of les.

Docentenhandleiding

Gebruik voor uw les ook de toelichting bij de Miljoenennotaposter 2021. Deze is digitaal en bevat algemene lessuggesties over de onderwerpen van de Miljoenennota.