Lesmateriaal Prinsjesdag

Het ministerie van Financiën maakt ieder jaar lesmateriaal voor basisscholen en middelbare scholen over onderwerpen rondom Prinsjesdag. De digiles en de digitale quizzen gaan onder andere over de tradities van Prinsjesdag, de Miljoenennota en de Rijksbegroting. De digiles is weer vernieuwd.

Miljoenennotaposter en animaties

De nieuwe Miljoenennotaposter heeft ook dit jaar een interactieve variant, die nog beter aansluit bij de belevingswereld van jongeren, door uitleg filmpjes over bijvoorbeeld het EMU-saldo en de begrotingscyclus en met passende voorbeelden. Bij de (interactieve) poster hoort een uitgebreide digitale docentenhandleiding. Op deze website staan ook nog animatiefilmpjes die uitleggen wat er gebeurt op en na Prinsjesdag en hoe de Nederlandse democratie werkt. Het lesmateriaal is aanvullend op de verplichte lesstof. 

Zie ook

Verantwoordelijk