Geschiedenis belastingen

De geschiedenis van belastingen gaat ver terug. In het begin ging het om bijdragen in natura. Al voor de jaartelling moesten mensen in Israël bijvoorbeeld al vee of graan afstaan als een vorm van belastingheffing. 

Iedere samenleving is anders georganiseerd. Ook is er door de jaren heen veel veranderd. Dit is van invloed geweest op de ontwikkeling van de belastingheffing. In het Romeinse Rijk was grondbelasting bijvoorbeeld erg belangrijk. Terwijl de overheid het in de Gouden Eeuw juist moest hebben van accijnzen op 1e levensbehoeften. In de tijdlijn hieronder ziet u een korte tijdlijn van de ontwikkeling van belasting betalen van het Romeinse Rijk tot aan de Franse bezetting.

Een zeer uitgebreide reis door de geschiedenis van belastingen in Nederland, vindt u op de pagina van het Belasting & Douane Museum.

Nederlandse geschiedenis van belastingen

Van het Romeinse Rijk tot de Franse bezetting

Geschiedenis van Prinsjesdag

Op de pagina Geschiedenis van Prinsjesdag leest u in het kort over het ontstaan en de ontwikkelingen van Prinsjesdag.