Belastingen in het Romeinse Rijk

Heel Zuid-Europa, Midden-Europa en ook het zuiden van Nederland was tijdens het Romeinse Rijk veroverd door de Romeinen. De samenleving in de tijd van de Romeinen verschilt erg van de samenleving waarin wij nu in leven.Ook op het gebied van belastingen.

De rivier de Rijn was de noordgrens van het Romeinse rijk. De Romeinen waren bijna overal de baas. Zodra de Romeinen een volk overwonnen hadden, werd hun grondgebied eigendom van de Romeinen. Ieder veroverd land, dus ook het zuiden van Nederland, werd een Romeinse provincie. De bewoners moesten voor het gebruik van de grond betalen.

Deze grondbelasting (Tributum soli) was 1 van de belangrijkste belastingen in die tijd. Met de opbrengsten hiervan zijn vooral forten gebouwd en wegen aangelegd. De Romeinen zelf betaalden geen belasting.