""

In het Belastingplan 2018 staan voorstellen voor het wijzigen van de belastingregels die in 2018 moeten ingaan. Het Belastingplan wordt jaarlijks met Prinsjesdag aangeboden aan het parlement.

Pakket Belastingplan 2018

Bij het Belastingplan biedt het kabinet ook een aantal wetsvoorstellen aan de Tweede Kamer aan. Dat zijn voorstellen om de maatregelen uit het Belastingplan uit te voeren. Wetsvoorstellen en Belastingplan vormen samen het pakket Belastingplan 2018.

 

Zie ook

Verantwoordelijk