In het Belastingplan 2017 staan plannen van het kabinet om het belastingstelsel eenvoudiger maken. Zowel voor de belastingbetaler als voor  de Belastingdienst. Het Belastingplan wordt jaarlijks met Prinsjesdag aangeboden aan het parlement.

Pakket Belastingplan 2017

Bij het Belastingplan biedt het kabinet ook een aantal wetsvoorstellen aan de Tweede Kamer aan. Dat zijn voorstellen om de maatregelen uit het Belastingplan uit te voeren. Wetsvoorstellen en Belastingplan vormen samen het pakket Belastingplan 2017.