Kabinet begrenst aftrek periodieke giften aan algemeen nut beogende instellingen

Vanaf 1 januari 2023 wordt de aftrek van periodieke giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI) begrensd tot € 250.000 per kalenderjaar. Dit stelt het kabinet voor om de toename van zeer hoge periodieke giften tegen te gaan. Bij dergelijk zeer hoge periodieke giften kan het belastbaar inkomen sterk verminderd worden of zelfs tot nul worden teruggebracht. Dit vindt het kabinet onwenselijk.

De grens van € 250.000 geldt voor de belastingplichtige en de eventuele fiscale partner samen. Er geldt een uitzondering voor periodieke giften die op 4 oktober 2022, 16:00 uur al zijn aangegaan. Deze periodieke giften zijn tot uiterlijk 2027 nog volledig aftrekbaar. Uiteraard moet dan wel aan alle gebruikelijke voorwaarden van de periodieke gift zijn voldaan.

De begrenzing van de periodieke giftenaftrek zal voor het overgrote deel van de belastingplichtigen geen gevolgen hebben. Een hele kleine groep belastingplichtigen ondervindt wel de effecten van deze beperking. Het kabinet wil hiermee niet de vrijgevigheid van belastingplichtigen ontmoedigen, maar wel de aftrekmogelijkheid van zeer hoge periodieke giften beperken.

De invoering van een begrenzing voor periodieke giften aan ANBI’s kan effect hebben op bestaande lopende periodieke giften. Om deze reden wordt overgangsrecht aangeboden om ervoor te zorgen dat er geen grote fiscale gevolgen zijn waar belastingplichtigen niet op hebben kunnen anticiperen.

Het tijdstip waarop het overgangsrecht in werking treedt, is gelijk aan het moment waarop dit persbericht is gepubliceerd. Deze maatregel zal per nota van wijziging opgenomen worden in het Belastingplan 2023.