Burgers

Het kabinet int belastinggeld om uitgaven te kunnen doen. Bijvoorbeeld om mensen met minder geld te ondersteunen. In het pakket Belastingplan 2024 staan verschillende maatregelen die effect hebben op burgers. Voor jong en oud. En met een lager en een hoger inkomen.

Wijzigingen en effecten op inkomens

De verschillende wijzigingen en de effecten op de inkomens van mensen op een rij:

  • Alle bedragen in de inkomstenbelasting worden volgend jaar met (afgerond) 9,49% geïndexeerd in plaats van met de eerder aangekondigde 9,9%. Hierdoor betalen mensen in loondienst en gepensioneerden iets meer belasting dan aangekondigd. 
  • Voor mensen die werken stijgt de arbeidskorting met € 115 voor inkomens rond het wettelijk minimumloon. Werkenden met een salaris vanaf het minimumloon tot bijna € 40.000 gaan er hierdoor op vooruit.
  • De inkomstenbelasting kent voor werkenden 2 schijven. Vanaf 2024 wordt het bedrag waarop de 2e belastingschijf begint minder geïndexeerd: met (afgerond) 3,41% in plaats van 9,49%. Hierdoor gaan mensen met een hoog inkomen er minder op vooruit.  
  • De inkomstenbelasting voor gepensioneerden kent 3 schijven. Vanaf 2024 worden de bedragen waarop de 2e en 3e belastingschijf beginnen minder geïndexeerd: met 3,41% in plaats van 9,49%. Hierdoor gaan gepensioneerden met een inkomen boven ongeveer € 40.000 er minder op vooruit.
  • Het tarief in de 1e belastingschijf neemt met 0,03 procentpunt toe. Hierdoor gaan werkenden en gepensioneerden maximaal € 20 meer belasting betalen.

De jaarlijkse indexatie van heffingskortingen en schijfgrenzen is voor 2024 met 9,49% veel hoger dan in eerdere jaren. Hierdoor betalen mensen in loondienst en gepensioneerden in 2024 minder belasting.


Het totaaleffect van al deze belastingwijzingen voor verschillende groepen staat in de volgende infographic. 

Vergroot afbeelding Het effect van de verschillende wijzigingen op de inkomens van mensen. 8 rekenvoorbeelden

Beeld: Ministerie van Financiën