De achtergrond van belastingen

Over de geschiedenis van belastingen, waarom we belasting betalen en hoe belastingen werken.

De geschiedenis van de belastingen

Wist je dat we al vanaf de zesde eeuw voor Christus belasting betalen?

De Romeinen veroverden in die tijd het ene na het andere gebied en lieten
vervolgens de oorspronkelijke bewoners betalen voor het grondgebruik. Ze
gebruikten het geld voor bijvoorbeeld forten en wegen.

In de Middeleeuwen waren het mensen van adel die belasting ophaalden.
Ze vroegen belasting voor het malen van graan en het houden van vee.
Ook betaalde men tol voor het gebruik van bruggen.

Later werd belasting geheven op producten als zeep, zout en wol. Omdat
niemand zonder kon … stroomde het geld binnen.

Belastinggeld werd gebruikt voor veiligere steden voor alle bewoners.
Stadsmuren werden gebouwd … en werden bewaakt door nacht- en
poortwachters.

Tot 1606 betaalde iedereen evenveel belasting. De invoer van
haardstedenbelasting veranderde dit. Hier werd voor het eerst het verband
tussen belasting en draagkracht gelegd.

Had je een haardstede of schoorsteen? Dan bezat je een luxe huis, wat
bewijs was dat je meer verdiende … waardoor je meer belasting moest
betalen dan anderen.

Deze belastingen waren regionaal. In 1806 voerde minister van Financiën
Gogel een nationaal belastingstelsel in. Het parlement en de ministers
bepaalden jaarlijks hoeveel belasting bewoners moesten betalen … en
waarvoor het werd gebruikt.

Het hele land betaalde dezelfde tarieven. Pas in 1914 werd vastgesteld dat
mensen die meer verdienen ook meer belasting moeten betalen. Sindsdien
dragen we allemaal naar draagkracht ons steentje bij.

Dankzij belastinggeld is er geld voor zorg, uitkeringen, onderwijs en
veiligheid voor iedereen.

Belastingen. Van ons allemaal, voor ons allemaal

Waarom betalen we belasting?
In Nederland betalen burgers en bedrijven allemaal belasting. Wil je weten
wat daarmee gebeurt? Kijk dan even mee.

De overheid gebruikt belastinggeld voor gemeenschappelijke
voorzieningen. Dit zijn voorzieningen voor ons allemaal. Zoals scholen,
snelwegen en natuur.

Belastingen maken ook zorg, uitkeringen en wonen voor ons allemaal
mogelijk. Dus ook voor jou.

Wanneer je naar je werk gaat, met de fiets, de auto of het OV, dan kan dit
dankzij belastinggeld. We dragen allemaal bij aan wegen, stations en het
spoor.

We dragen allemaal bij aan wegen, stations en het spoor. En we dragen ook allemaal bij 
aan kanalen, bruggen en natuur. Zodat je in
een groene en gezonde omgeving kan leven.

En natuurlijk is goede zorg belangrijk. Wanneer het nodig is, kun je dankzij
belastinggeld naar een ziekenhuis, waar je hulp krijgt van artsen en
verpleegkundigen.

Iedereen in Nederland kan naar school. Ook jouw kinderen.
En om Nederland veilig te houden betalen we met elkaar voor brandweer
en politie. We dragen bij aan het leger … en ook aan de publieke omroep.

Zo maken we dankzij belastinggeld voorzieningen mogelijk waar iedereen
iets aan heeft.

Belastingen. Van ons allemaal, voor ons allemaal.

Hoe werken belastingen?

In Nederland betalen we allemaal belasting. Zo dragen zowel burgers als
bedrijven bij aan voorzieningen voor ons allemaal.

Belastingen kunnen direct of indirect zijn.
Directe belastingen betaal je aan de Belastingdienst … zoals belasting op
inkomen, winst en vermogen.

Hieronder vallen bijvoorbeeld de loonbelasting over je salaris … belasting
over geld dat je wint via een loterij … maar ook belasting over een erfenis of
schenking.

En wie veel spaargeld bezit, betaalt belasting over dat vermogen. Bedrijven
betalen directe belasting over hun winst via de vennootschapsbelasting.

Indirecte belastingen zijn verwerkt in prijzen van producten en diensten …
zoals btw op boodschappen en accijns op tabak, alcohol en brandstof.

Accijns is bijvoorbeeld bedoeld om gezond of milieuvriendelijk gedrag te
stimuleren. Zo is diesel duurder gemaakt om elektrisch rijden aantrekkelijker te maken.

Belastingen zorgen voor een draaiende economie. Hoe we belastinggeld
uitgeven, hangt af van wat de economie nodig heeft.

Dit zijn bijvoorbeeld investeringen … vermindering van de overheidsschuld
… of extra geld voor zorg, onderwijs en uitkeringen.

Alle keuzes staan in de jaarlijkse begroting … die de minister van Financiën
op Prinsjesdag presenteert.

Belastingen. Van ons allemaal, voor ons allemaal.