Belastingplan in beeld

Bekijk het interview van Prinsjesdag-reporter Merve met staatssecretaris Van Rij. 

We zitten vandaag niet in de schoolbanken maar we lopen door Den Haag. Ik ben niet alleen. Ik ben samen met de staatssecretaris. Welkom!
Dank je wel.
Prinsjesdag staat eigenlijk bekend om de Miljoenennota. Maar eigenlijk is er nog iets belangrijkers, het Belastingplan.
In de Miljoenennota vertellen wij eigenlijk hoe de economie ervoor staat en hoe de begrotingen eruit zullen zien. De uitgaven, want in dat Belastingplan worden eigenlijk de tarieven vastgesteld van de belasting. Hoeveel je betaalt over je inkomen. En de koopkracht is ook daarbij erg van belang. En uiteraard hebben we dat goed gewogen dat het een evenwichtig pakket is. Dat wordt dus ook besproken na de publicatie op Prinsjesdag. En dan kunnen er ook echt hele gedetailleerde vragen gesteld worden.
De overheid neemt ook maatregelen op het gebied van klimaat met belasting.
Als het om klimaat en belastingen gaat (1) mobiliteit: hebben we al één voorbeeld van: vliegbelasting, maar ook het gebruik van de auto's.
De industrie die veel CO2 uitstoot. Nou, een ander voorbeeld is natuurlijk de landbouw.
Ja. 
Daar hebben we bijvoorbeeld ook goede gesprekken over met de sector. Dat zal de komende jaren alleen maar meer en intensiever worden. En dat is niet alleen wij in Nederland, dat is ook een groot programma in Brussel. Dus klimaat is één van de drie belangrijkste onderwerpen van de Europese Unie.
Goed om te horen dat u bezig bent met plannen voor het klimaat en dat u het belangrijk vindt, want dat vinden wij ook.
Ja, het gaat tenslotte om wat we nalaten aan onze kinderen en kleinkinderen. En dat kan ik natuurlijk als wat oudere vader van zes kinderen en nóg geen kleinkinderen ook wel zeggen. Het is één van de allerbelangrijkste onderwerpen, ja.
Bedankt dat we het konden hebben over het Belastingplan en heel veel succes op Prinsjesdag!
Nou, dank je wel en graag gedaan! Jij ook heel veel succes.
Dank je wel.