Aanvullende maatregelen Belastingplan 2024

Na de Algemene Politieke Beschouwingen en de Algemene Financiële Beschouwingen heeft het kabinet nieuwe maatregelen toegevoegd aan het Belastingplan.

Aanvullende belastingplannen voor burgers

  • De kansspelbelasting gaat omhoog van 29,5% naar 30,5%.
  • De afbouw van de Inkomensafhankelijke Combinatiekorting (IACK) voor ouders met kinderen onder de 12 jaar begint in 2027 en niet in 2025. Eerst zouden ouders met kinderen geboren na 31 december 2024 geen recht meer hebben op IACK. Nu wordt vanaf 2027 de maximale korting afgebouwd in 9 stappen voor alle ouders die op basis van hun inkomens- en gezinssituatie recht hebben op de IACK.
  • Voor expats verandert de 30%-regeling in 5 jaar stapsgewijs. Expats betaalden geen belasting over 30% van hun inkomen in Nederland tijdens hun verblijf in Nederland. Met de nieuwe regels geldt dit voor de 1e 20 maanden. De 20 maanden erna betalen zij geen belasting over 20% van hun inkomen. De 20 maanden daarna geldt dit voor 10% van hun inkomen. Daarna betalen expats over hun hele inkomen belasting.
  • Om burgers te helpen met steeds hogere kosten gaat de energiebelasting omlaag. Hiervoor gaat de belastingvermindering in de energiebelasting omhoog van € 603,04 naar € 631,35 inclusief btw. Dit is een vast bedrag dat per aansluiting van de energierekening af gaat. De korting geldt onder andere voor woningen en kantoorgebouwen. Het verbruik maakt hierbij niet uit.
  • De accijnsverlaging op brandstof geldt een jaar langer. Daarnaast krijgt de accijns geen inflatiecorrectie.

Aanvullende belastingmaatregelen voor ondernemers

  • Het nieuwe toptarief in box 2 van de inkomstenbelasting gaat omhoog van 31% naar 33%.
  • De MKB-winstvrijstelling gaat vanaf 2024 omlaag naar 13,31%. 
  • Het maximumbedrag voor de regeling excessief lenen bij eigen vennootschap wordt vastgesteld op € 500.000. Dit was eerst € 700.000. Het bedrag aan lening bij de eigen vennootschap dat hierboven uitkomt wordt belast als inkomen in box 2. De opbrengst van deze maatregelen wordt gebruikt om de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting niet af te schaffen, maar te houden.

Aanvullende maatregelen voor Caribisch Nederland

  • De belastingvrije som wordt verhoogd van 17.352 Amerikaanse dollar naar 20.424 Amerikaanse dollar. De belastingvrije som is daarmee niet langer lager dan het minimumloon. Mensen betalen geen belasting over het hele minimumloon, zodat zij netto meer inkomen overhouden.