Kortere looptijd belastingvoordeel buitenlandse werknemers

Werknemers uit het buitenland hoeven, onder voorwaarden, over maximaal 30% van hun loon geen belasting te betalen. Sinds 1 januari 2024 hangt de hoogte van dit percentage af van de vraag hoe lang de werknemers al gebruik hebben gemaakt van de regeling.

Tegemoetkoming voor extra kosten

De 30%-regeling is er voor werknemers die van buiten Nederland komen en tijdelijk in Nederland werken. Voldoen ze aan de voorwaarden voor de 30%-regeling? Dan betalen ze over maximaal 30% van hun loon geen belasting.

Deze belastingvrije vergoeding is bedoeld om de extra kosten die deze werknemers maken om in Nederland te kunnen werken te compenseren. Bijvoorbeeld extra reiskosten en extra kosten voor huisvesting en levensonderhoud.

Veranderingen sinds 1 januari 2024

Sinds 1 januari 2024 kunnen buitenlandse werknemers:

  • de eerste 20 maanden een belastingvrije vergoeding krijgen van 30% van hun loon;
  • de daaropvolgende 20 maanden 20% van hun loon;
  • de laatste 20 maanden 10% van hun loon.

Er geldt een overgangsregeling voor werknemers die uiterlijk in het laatste loontijdvak van 2023 gebruik maakten van de 30%-regeling.


Sinds 1 januari 2024 geldt de 30%-regeling tot een salaris van € 233.000 op jaarbasis. Dat is de norm uit de Wet normering topinkomens (WNT). 

Voor ingekomen werknemers bij wie de 30%-regeling over het laatste loontijdvak van 2022 is toegepast, geldt dat de aftopping van de 30%-regeling pas toepassing vindt vanaf 1 januari 2026.