Kortere looptijd belastingvoordeel buitenlandse werknemers

Werknemers uit het buitenland hoeven, onder voorwaarden, over maximaal 30% van hun loon geen belasting te betalen. Sinds 1 januari 2019 kunnen werknemers deze 30%-regeling nog maar 5 jaar gebruiken. Wel komt er tot 2021 een overgangsregeling.

Tegemoetkoming voor extra kosten

De 30%-regeling is er voor werknemers die van buiten Nederland komen en tijdelijk in Nederland werken. Voldoen ze aan de voorwaarden voor de 30%-regeling? Dan betalen ze over maximaal 30% van hun loon geen belasting. Zo compenseert de overheid hen voor de extra kosten die zij maken om in Nederland te kunnen werken. Bijvoorbeeld extra reiskosten en extra kosten voor huisvesting en levensonderhoud.

Kortere looptijd

Het kabinet heeft de looptijd van de 30%-regeling ingekort van maximaal 8 naar 5 jaar. Voor werknemers die in 2019 of later in Nederland zijn gekomen, geldt het belastingvoordeel maximaal 5 jaar.

Overgangsregeling

Voor bestaande gevallen (die de regeling al gebruikten vóór 2019) geldt er overgangsrecht. Voor hen gelden de wijzigingen pas met ingang van 1 januari 2021. Op die dag kijkt de Belastingdienst hoe lang de buitenlandse werknemers de regeling gebruiken.

  • Gebruiken ze de regeling op 1 januari 2021 korter dan 5 jaar? Dan loopt de regeling nog door totdat de 5 jaar volgemaakt zijn.
  • Gebruiken ze de regeling op 1 januari 2021 langer dan 5 jaar? Dan vervalt de regeling op 1 januari 2021.  

Waarom kortere looptijd

In 2017 heeft het Ministerie van Financiën de 30%-regeling laten beoordelen door een extern onderzoeksbureau. Uit de evaluatie blijkt:

  • Ongeveer 80% van de werknemers maakt 5 jaar of korter gebruik van de regeling. Van de overige 20% blijft een groot deel niet tijdelijk, maar langer in Nederland.
  • In andere landen met een vergelijkbare regeling geldt deze regeling vaak voor 5 jaar.
  • De extra kosten die de 30%-regeling compenseert, nemen na verloop van tijd af.
  • Het inkorten van de termijn is goedkoper en behaalt zo goed als dezelfde resultaten als de langere termijn.