Kortere looptijd belastingvoordeel buitenlandse werknemers

Werknemers uit het buitenland hoeven, onder voorwaarden, over maximaal 30% van hun loon geen belasting te betalen. Het kabinet wil dat deze werknemers deze 30%-regeling nog maar 5 jaar kunnen gebruiken. Wel komt er voor de komende 2 jaar een overgangsregeling.

Tegemoetkoming voor extra kosten

De 30%-regeling is er voor werknemers die van buiten Nederland komen en tijdelijk in Nederland werken. Als zij voldoen aan de voorwaarden voor de 30%-regeling, betalen zij over maximaal 30% van hun loon geen belasting. Zo komt de overheid hen tegemoet in de extra kosten die zij maken om in Nederland te kunnen werken. Bijvoorbeeld extra reiskosten en extra kosten voor huisvesting en levensonderhoud.

Kortere looptijd

Het kabinet wil de looptijd van de 30%-regeling inkorten van maximaal 8 naar 5 jaar. Deze maatregel gaat in per 1 januari 2019. Dit staat in het Belastingplan 2019. Voor werknemers die in 2019 of later in Nederland komen, geldt het belastingvoordeel maximaal 5 jaar.

Overgangsregeling

Voor bestaande gevallen geldt er overgangsrecht. Voor hen gelden de wijzigingen pas met ingang van 1 januari 2021.

Waarom kortere looptijd

In 2017 heeft het Ministerie van Financiën de 30%-regeling laten evalueren door een extern onderzoeksbureau. Uit de evaluatie blijkt:

  • Ongeveer 80% van de werknemers maakt 5 jaar of korter gebruik van de regeling. Van de overige 20% blijft een groot deel niet tijdelijk, maar langer in Nederland.
  • In andere landen met een vergelijkbare regeling geldt deze regeling vaak voor 5 jaar.
  • De extra kosten die de 30%-regeling compenseert, nemen na verloop van tijd af.
  • De kortere 30%-regeling is goedkoper, terwijl de doelen van de regeling bijna even goed worden gehaald.

Verantwoordelijk