Belastingwijzigingen Klimaat

De uitdagingen op het gebied van het klimaat staan hoog op de agenda van het kabinet. Het kabinet blijft met het wetsvoorstel Belastingplan 2023 dan ook stappen zetten om het belastingstelsel verder te vergroenen.