Klimaat

Het kabinet blijft vasthouden aan het behalen van de afgesproken doelen op klimaatgebied. Het kabinet zet met het pakket Belastingplan 2024 verdere stappen om het belastingstelsel verder te vergroenen.