Aanpassen belastingen in glastuinbouwsector

Het kabinet bouwt een aantal belastingvoordelen voor het gebruik van aardgas en elektriciteit in de glastuinbouwsector af. Ook wordt het bestaande sectorsysteem voor glastuinbouw omgezet naar een individuele CO2-heffing. Hiermee is het aantrekkelijker voor glastuinbouwers om hun CO2-uitstoot te verminderen. De maatregelen hebben effect op ongeveer 3.000 glastuinbouwbedrijven. Zij betalen door het beperken van de vrijstellingen meer energiebelasting. 

CO2-uitstoot in glastuinbouwsector terugdringen

Het kabinet wil dat glastuinbouwers duurzamere warmte- en elektriciteitsbronnen gebruiken. Veel glastuinbouwers verwarmen hun kassen met aardgas, dat is een fossiele brandstof. Daar wekken ze vervolgens ook elektriciteit mee op. 

Voor dit gasverbruik gelden nu belastingvoordelen. Door deze belastingvoordelen langzaam af te bouwen, wordt het aantrekkelijker om duurzamere energiebronnen te gebruiken. Hierdoor daalt de CO2-uitstoot van de glastuinbouwsector.

Het kabinet neemt de volgende maatregelen:

  • Verhogen tarieven energiebelasting
    Het kabinet wil tussen 2025 en 2030 de verlaagde energiebelastingtarieven op aardgas stap voor stap afschaffen. De tarieven worden dan dezelfde als voor andere belastingbetalers. De stappen waarmee de tarieven worden verhoogd staan in de volgende tabel. 
Tabel verhogen tarieven energiebelasting glastuinbouw
Jaartal Tarief glastuinbouw schijf 1 Tarief glastuinbouw schijf 2
2025 30% van het normale tarief 50% van het normale tarief
2026 44% van het normale tarief 60% van het normale tarief
2027 58% van het normale tarief 70% van het normale tarief
2028 72% van het normale tarief 80% van het normale tarief
2029 86% van het normale tarief 90% van het normale tarief
2030 Normaal tarief Normaal tarief 
  • Beperken inputvrijstelling
    Het kabinet beperkt de inputvrijstelling elektriciteitsopwekking vanaf 1 januari 2025 in jaarlijkse stappen naar 0,18957 Nm3 aardgas per kWh elektriciteit in 2030. Het aardgas dat nodig is voor het maken van elektriciteit voor het openbare elektriciteitsnet blijft vrijgesteld. Aardgas dat wordt gebruikt voor het maken van bruikbare warmte en het eigen gebruik van elektriciteit is niet langer volledig vrijgesteld.
  • CO2-sectorsysteem wordt individuele CO2-heffing
    Het kabinet voert vanaf 1 januari 2025 voor ieder glastuinbouwbedrijf een individuele CO2-heffing in. Die heffing belast de CO2-uitstoot van elk individueel glastuinbouwbedrijf. Dat betekent dat de hoogte van de heffing afhangt van de CO2-uitstoot van dat bedrijf. De nieuwe heffing vervangt het bestaande CO2-sectorsysteem, waarbij de hoogte van de heffing afhankelijk is van de gemiddelde uitstoot in de sector.