Prinsjesdag voor media 2019

Troonrede

Beschikbaar op dinsdag 17 september 2019 na het uitspreken van de Troonrede.

Aanbiedingsspeech minister van Financiën

Beschikbaar op dinsdag 17 september 2019 na het uitspreken van de speech.

Belastingplan 2020

Beschikbaar op dinsdag 17 september 2019 vanaf 15.15 uur.

Miljoenennota en Rijksbegroting 2020

Beschikbaar op dinsdag 17 september 2019 vanaf 15.15 uur.

Meer informatie over de Rijksbegroting vindt u op Rijksfinancien.nl en Rijksbegroting.nl.

Persberichten Prinsjesdag

Prinsjesdag in beeld

Deze pagina's en foto-albums worden op dinsdag 17 september 2019 gedurende de dag aangevuld.
 

Programma dinsdag 17 september 2019

 • 13.00 uur

  Koninklijke stoet vertrekt vanaf Paleis Noordeinde (zie: Route Glazen koets).
 • 13.15 uur

  Koninklijke stoet komt aan bij de Ridderzaal. Aansluitend spreekt de Koning de Troonrede uit (zie: indeling Ridderzaal).
 • 13.50 uur

  Koninklijke stoet vertrekt naar Paleis Noordeinde. Aansluitend vindt de balkonscène plaats.
 • 15.00 uur

  Minister van Financiën biedt het koffertje met de Miljoenennota en Rijksbegroting 2020 aan de Tweede Kamer aan.

Contactgegevens woordvoerders Prinsjesdag

Ministerie van Algemene Zaken 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Defensie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Financiën

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport