Prinsjesdag voor media 2020

Miljoenennota en Rijksbegroting 2021

Alle stukken van Prinsjesdag 2020:

Meer informatie over de Rijksbegroting vindt u op Rijksfinancien.nl en Rijksbegroting.nl.

Informatie over Prinsjesdag 2020

Informatie over het Belastingplan 2021

Beschikbaar  in het dossier Belastingplan (teksten en visuals).

Troonrede

Lees de Troonrede 2020, door Koning Willem-Alexander uitgesproken op Prinsjesdag.

Aanbiedingsspeech minister van Financiën

Toespraak bij het aanbieden van de Miljoenennota en Rijksbegroting 2021 door de minister van Financiën in de Tweede Kamer.

Prinsjesdag 2020 in beeld

Verschillende pagina's en foto-albums:

Contactgegevens van woordvoerders

Ministerie van Algemene Zaken

Sierk Nawijn
070 356 4130

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Marinda Giethoorn
06 50 07 97 38
marinda.giethoorn@minbzk.nl

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Anne de Ruijter
06 52 81 41 91
Anne-de.ruijter@minbuza.nl

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Tim van Dijk
06 15 19 49 58
t.vandijk@minezk.nl

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rudi Buijs
06 11 20 16 24
a.g.buis@minlnv.nl

Ministerie van Defensie

Karin Donk
06 20 81 47 82
KD.Donk@mindef.nl

Ministerie van Financiën

Karen Zandbergen
06 46 27 11 68
k.zandbergen@minfin.nl

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Joris Schouten
06 46 25 10 05
joris.schouten@minienw.nl

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Julia Rademaker
06 15 22 99 18
j.rademaker1@minjenv.nl

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ward Bezemer
06 55 25 99 74
w.bezemer@minocw.nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Annerijn Vink
06 25 29 04 52
jcvink@minszw.nl


Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Daphne Kerremans
06 11 53 74 90
da.kerremans@minvws.nl