Miljoenennota_uitgaven

Prinsjesdag voor media

Miljoenennota en Rijksbegroting 2024

Meer informatie over de Rijksbegroting vindt u op Rijksfinanciën.nl.

Informatie over Prinsjesdag en het begrotingsproces

Informatie over het Belastingplan 2024

Prinsjesdag 2023 in beeld

Bekijk het foto-album Prinsjesdag 2023. En foto's en video's van de voorbereidingen voor Prinsjesdag, de route van de Glazen Koets en de Troonrede.

Foto's verschijnen ook in een Prinsjesdag-album op de Flickr-pagina van het ministerie van Financiën.

Aanbiedingsspeech minister van Financiën

Lees de toespraak van de minister van Financiën bij het aanbieden van de Miljoenennota en Rijksbegroting 2024.

Troonrede 2023

Lees de Troonrede 2023, door Koning Willem-Alexander uitgesproken op Prinsjesdag.

Contactgegevens woordvoerders per departement

Ministerie van Algemene Zaken

Aafke Plug
06 15 61 13 84
a.plug@minaz.nl

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Karin Fraai
06 31 01 98 70
karin.fraai@minbzk.nl

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Maxime Hovenkamp
070 348 67 55
maxime.hovenkamp@minbuza.nl

Ministerie van Defensie

Thomas v.d. Berg
06 10 96 03 25
TB.vd.Berg@mindef.nl

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Milou van Leeuwen
06 29 65 88 01
m.vanleeuwen@minezk.nl

Ministerie van Financiën

Karin Donk
06 50 18 01 59
k.d.donk@minfin.nl

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Sarah van Amerongen
06 11 20 37 69
sarah.van.amerongen@minienw.nl

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Lucia Hoogakker
06 25 42 44 85
l.g.hoogakker@minjenv.nl

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dylan de Gruijl
06 31 01 81 37
d.degruijl@minlnv.nl

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Yannick van Riet
06 11 03 87 57
y.vanriet@minocw.nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deborah Jongejan 
06 46 84 93 64
djongejan@minszw.nl

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tim Bennebroek
06 44 93 65 66
tg.bennebroek@minvws.nl