Koffertje met miljoenennota 2023

Prinsjesdag voor media 2022

Miljoenennota en Rijksbegroting 2023

Meer informatie over de Rijksbegroting vindt u op Rijksfinanciën.nl.

Informatie over Prinsjesdag en het begrotingsproces

Informatie over het Belastingplan 2023

Prinsjesdag 2022 in beeld

Bekijk het foto-album Prinsjesdag 2022. En foto's en video's van de voorbereidingen voor Prinsjesdag, de route van de Glazen Koets en de Troonrede.

Foto's verschijnen ook in een Prinsjesdag-album op de Flickr-pagina van het ministerie van Financiën.

Aanbiedingsspeech minister van Financiën

Lees de toespraak van de minister van Financiën bij het aanbieden van de Miljoenennota en Rijksbegroting 2023.

Troonrede 2022

Lees de Troonrede 2022, door Koning Willem-Alexander uitgesproken op Prinsjesdag.

Contactgegevens woordvoerders per departement

Ministerie van Algemene Zaken

Aafke Plug
06 15 61 13 84
a.plug@minaz.nl

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Richard Gielen
06 11 35 13 32
Richard.Gielen@minbzk.nl

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Casper Soetekouw (aanloop naar Prinsjesdag)
06 25 72 52 65
casper.soetekouw@minbuza.nl

Felicia Bakker (op Prinsjesdag)
06 55 41 74 78
felicia.bakker@minbuza.nl 

Ministerie van Defensie

Karin Donk
06 20 81 47 82
kd.donk@mindef.nl

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Noortje Beckers
06 50 17 65 04
n.m.beckers@minezk.nl

Ministerie van Financiën

Ward Bezemer
06 29 64 73 82
w.bezemer@minfin.nl

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Liz Zoetekouw (voor het ministerie)
06 21 67 39 87
liz.zoetekouw@minienw.nl

Joris Schouten (voor de staatssecretaris)
06 46 25 10 05
joris.schouten@minienw.nl

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Paul van der Zanden
06 11 02 59 98
p.p.c.van.der.zanden@minjenv.nl

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rudi Buis
06 11 20 16 24
a.g.buis@minlnv.nl

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Jaco Neleman
06 52 36 75 34
j.c.neleman@minocw.nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Raoel Koole 
06 39 21 48 97
rkoole@minszw.nl

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tim Bennebroek
06 21 17 41 69
tg.bennebroek@minvws.nl