Miljoenennota_uitgaven

Prinsjesdag voor media

Miljoenennota en Rijksbegroting 2024

Meer informatie over de Rijksbegroting vindt u op Rijksfinanciën.nl.

Informatie over Prinsjesdag en het begrotingsproces

Informatie over het Belastingplan 2024

Prinsjesdag 2023 in beeld

Bekijk het foto-album Prinsjesdag 2023. En foto's en video's van de voorbereidingen voor Prinsjesdag, de route van de Glazen Koets en de Troonrede.

Foto's verschijnen ook in een Prinsjesdag-album op de Flickr-pagina van het ministerie van Financiën.

Aanbiedingsspeech minister van Financiën

Lees de toespraak van de minister van Financiën bij het aanbieden van de Miljoenennota en Rijksbegroting 2024.

Troonrede 2023

Lees de Troonrede 2023, door Koning Willem-Alexander uitgesproken op Prinsjesdag.

Contactgegevens woordvoerders per departement

Ministerie van Algemene Zaken

Aafke Plug
+31 6 15 61 13 84
a.plug@minaz.nl

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Karin Fraai
+31 6 31 01 98 70
karin.fraai@minbzk.nl

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Maxime Hovenkamp
+31 7 03 48 67 55
maxime.hovenkamp@minbuza.nl

Ministerie van Defensie

Thomas v.d. Berg
+31 6 10 96 03 25
TB.vd.Berg@mindef.nl

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Milou van Leeuwen
+31 6 29 65 88 01
m.vanleeuwen@minezk.nl

Ministerie van Financiën

Karin Donk
+31 6 50 18 01 59
k.d.donk@minfin.nl

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Sarah van Amerongen
+31 6 11 20 37 69
sarah.van.amerongen@minienw.nl

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Lucia Hoogakker
+31 6 25 42 44 85
l.g.hoogakker@minjenv.nl

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dylan de Gruijl
+31 6 31 01 81 37
d.degruijl@minlnv.nl

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Yannick van Riet
+31 6 11 03 87 57
y.vanriet@minocw.nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deborah Jongejan 
+31 6 46 84 93 64
djongejan@minszw.nl

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tim Bennebroek
+31 6 44 93 65 66
tg.bennebroek@minvws.nl