Prinsjesdag voor media 2021

Miljoenennota en Rijksbegroting 2021

Meer informatie over de Rijksbegroting vindt u op Rijksfinancien.nl.

Aanbiedingsspeech minister van Financiën

Lees de toespraak van de minister van Financiën bij het aanbieden van de Miljoenennota en Rijksbegroting 2022.

Prinsjesdag 2021 in beeld

Verschillende pagina's en foto-albums worden op dinsdag 21 september 2021 gedurende de dag aangevuld. 

Foto's verschijnen ook in een Prinsjesdag-album op de Flickr-pagina van het ministerie van Financiën.

Troonrede 2021

Lees de Troonrede 2021, door Koning Willem-Alexander uitgesproken op Prinsjesdag.

Informatie over Prinsjesdag 2021 en het begrotingsproces

Informatie over het Belastingplan 2022

In het dossier Belastingplan staat een toelichting op de verschillende belastingmaatregelen in 2022 in tekst en beeld.

Contactgegevens woordvoerders per departement

Ministerie van Algemene Zaken

Freek Manche en Sierk Nawijn
070 356 4112
f.manche@minaz.nl
s.nawijn@minaz.nl

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Richard Gielen
06 11 35 13 32
Richard.Gielen@minbzk.nl

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Monique Tummers
06 55 41 74 78
monique.tummers@minbuza.nl  

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Merel Kaptein
06 11 04 56 08
m.a.kaptein@minezk.nl

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rudi Buis
06 11 20 16 24
a.g.buis@minlnv.nl

Ministerie van Defensie

Karin Donk
06 20 81 47 82
KD.Donk@mindef.nl

Ministerie van Financiën

Fabian Paardekoper
06 25 31 40 80
f.a.paardekooper@minfin.nl

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Inge Rijgersberg
06 33 95 44 26
inge.rijgersberg@minienw.nl

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Janine Bonenberg
06 25 73 65 10
j.e.bonenberg@minjenv.nl

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Yannick van Riet
06 11 03 87 57
y.vanriet@minocw.nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Raoel Koole 
06 39 21 48 97
rkoole@minszw.nl

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Joeke Kootstra
06 21 17 41 69
jg.kootstra@minvws.nl