Miljoenennota, Belastingplan, begrotingen en bijbehorende stukken

Hieronder vindt u de Miljoenennota 2024, de Rijksbegroting 2024, het Belastingplan 2024 en alle bijbehorende stukken. Deze stukken werden aan de Tweede Kamer aangeboden op 19 september 2023.

Miljoenennota 2024 en bijbehorende stukken

Begrotingen 2024

Fondsen 2024

Belastingplan 2024

Overige impactanalyses fossiele subsidies:

In het kader van actieve openbaarmaking zijn ook de beslisnota’s bij het pakket Belastingplan 2024 openbaar gemaakt. Deze vindt u op rijksfinancien.nl. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.