Miljoenennota, Belastingplan, begrotingen en bijbehorende stukken

Hieronder vindt u de Miljoenennota 2021, Rijksbegroting 2021, het Belastingplan 2021 en alle bijbehorende stukken. Deze stukken werden aan de Tweede Kamer aangeboden op 15 september 2020.

Miljoenennota 2021 en bijbehorende stukken

Begrotingen 2021

Fondsen 2021

Belastingplan 2021