Miljoenennota, Belastingplan, begrotingen en bijbehorende stukken

Hieronder vindt u de Miljoenennota 2022, de Rijksbegroting 2022, het Belastingplan 2022 en alle bijbehorende stukken. Deze stukken werden aan de Tweede Kamer aangeboden op 21 september 2021.

Miljoenennota 2022 en bijbehorende stukken

Begrotingen 2022

Fondsen 2022

Belastingplan 2022

In het kader van actieve openbaarmaking zijn ook de beslisnota’s bij het pakket Belastingplan 2022 openbaar gemaakt. Deze vindt u dit jaar eenmalig op rijksfinancien.nl, volgend jaar staan ze weer op deze website. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij besluitvorming over een Kamerstuk.