Miljoenennota, Belastingplan, begrotingen en bijbehorende stukken

Hieronder vindt u de Miljoenennota 2023, de Rijksbegroting 2023, het Belastingplan 2023 en alle bijbehorende stukken. Deze stukken werden aan de Tweede Kamer aangeboden op 20 september 2022.

Miljoenennota 2023 en bijbehorende stukken

Begrotingen 2023

Fondsen 2023

Belastingplan 2023

In het kader van actieve openbaarmaking zijn ook de beslisnota’s bij het pakket Belastingplan 2023 openbaar gemaakt. Deze vindt u op rijksfinancien.nl. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij besluitvorming over een Kamerstuk.