Caribisch Nederland

Het kabinet wil het belastingstelsel van Caribisch Nederland in de komende jaren aanpassen, zodat het stelsel beter aansluit op het Nederlandse stelsel. Ook wordt het belastingstelsel eenvoudiger, waardoor het makkelijker wordt om de maatregelen uit te voeren. Met het wetsvoorstel Belastingplan BES-eilanden wordt hiervoor een eerste stap gezet.