Belastingplanstukken

Op deze pagina vindt u het Belastingplan 2023 en alle bijbehorende stukken. Deze zijn op 20 september 2022 (Prinsjesdag) aangeboden aan de Tweede Kamer.

In het kader van actieve openbaarmaking zijn ook de beslisnota’s bij het pakket Belastingplan 2023 openbaar gemaakt. Deze vindt u op rijksfinancien.nl. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij besluitvorming over een Kamerstuk.