Belastingplanstukken

Op deze pagina vindt u het Belastingplan 2022 en alle bijbehorende stukken. Deze zijn op 21 september 2021 (Prinsjesdag) aangeboden aan de Tweede Kamer.

In het kader van actieve openbaarmaking zijn ook de beslisnota’s bij het pakket Belastingplan 2022 openbaar gemaakt. Deze vindt u dit jaar eenmalig op rijksfinancien.nl, volgend jaar staan ze weer op deze website. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij besluitvorming over een Kamerstuk.