Belastingwijzigingen Ondernemers

Het kabinet wil de verschillen in belastingdruk tussen ondernemers en werknemers verkleinen. In het Belastingplan 2023 staan maatregelen die hieraan bijdragen.