Auditbeleid

Een efficiënte, effectieve overheid, met minder ambtenaren, betekent dat ministeries samenwerken. Ook op het terrein van financieel beheer en controle. 

De Auditdienst Rijk (ADR), waarin de departementale auditdiensten zijn samengegaan, is hier een voorbeeld van. Het uitgangspunt van het Rijksbrede auditbeleid is een goed functionerende financiële organisatie en werkwijze binnen de ministeries. Het Directoraat-generaal Rijksbegroting van het ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor het auditbeleid.