Rapporten Auditdienst Rijk (ADR)

Elk halfjaar publiceert de minister van Financiën een lijst met titels van rapporten die de Auditdienst Rijk (ADR) heeft uitgebracht. Die rapporten zijn openbaar.

Overzicht ADR-rapporten

De bewindspersonen voor wie de ADR een rapport heeft geschreven, publiceren het definitieve rapport op Rijksoverheid.nl. Het is te vinden in het overzicht per ministerie hierboven. Overzichtslijsten met rapporttitels die per halfjaar openbaar worden gemaakt, zijn in het overzicht hieronder terug te vinden.

Documenten