Rapporten Auditdienst Rijk (ADR)

Op 1 juli 2016 is de rijksbrede beleidslijn voor openbaarmaking van rapporten van de Auditdienst Rijk (ADR) ingegaan. Elk halfjaar publiceert de minister van Financiën een lijst titels van rapporten die de ADR heeft uitgebracht.

Overzicht ADR-rapporten

Sinds 1 juli 2016 publiceren de bewindspersonen voor wie de ADR een rapport heeft geschreven, het definitieve rapport op Rijksoverheid.nl. Het is te vinden in het overzicht per ministerie hierboven. Overzichtslijsten met rapporttitels die per halfjaar openbaar worden gemaakt, zijn in het overzicht hieronder terug te vinden.

Documenten