Tussentijds rijksbreed beeld ADR 2023

In deze nota schetst de Auditdienst Rijk (ADR) het tussentijdse rijksbrede beeld over 2023. Dit is gebaseerd op de kennis en inzichten die de ADR heeft opgedaan bij de onderzoeken voor de Rijksdienst in de 1e helft van 2023. Ook heeft de ADR een aantal goede praktijkvoorbeelden uit de interim-rapportages 2023 opgenomen op het terrein van financieel beheer, IT-beheer en informatiebeveiliging.

Tussentijds rijksbreed beeld ADR 2023