Documenten - Rijksoverheid

821 documenten over Rijksoverheid

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief met kabinetsreactie op de jaarverslagen 2017 en 2018 van de Nationale ombudsman

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een reactie op de jaarverslagen 2017 en 2018 van de Nationale ombudsman.

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-08-2019

Onderzoeksrapport financiële functie OCW

Rapport over de staat en kwaliteit van de financiële functie van OCW.

Rapport | 30-07-2019

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) met uitkomsten reviews controleverklaringen

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de uitvoering van reviews op 19 willekeurige controleverklaringen. Het doel van de ...

Rapport | 29-07-2019

Besluit Wob-verzoek Rijksoverheidscommunicatie

De minister van Algemene Zaken heeft op 22 juli 2019 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ...

Wob-verzoek | 22-07-2019

Kamerbrief over schrappen indicatief tracé buisleidingen

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van de Kamerleden Smeulders, Van Eijs en Ronnes. ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-07-2019

Bestuurskosten AZ mei 2019

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en ...

Publicatie | 12-07-2019

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Overheidsalmanak staat bol van de fouten'

Staatssecretaris Knops beantwoordt vragen over het bericht 'Overheidsalmanak staat bol van de fouten'.

Kamerstuk: Kamervragen | 12-07-2019

Beantwoording Kamervragen over renovatie Binnenhof

Staatssecretaris Knops (BZK) beantwoordt vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de brieven van 21 en 22 mei ...

Kamerstuk: Kamervragen | 12-07-2019

Beantwoording Kamervragen over architectenrel op het Binnenhof

Staatssecretaris Knops (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA) over de architectenrel op het Binnenhof.

Kamerstuk: Kamervragen | 12-07-2019

Kamerbrief over aanbieding veilige werkwijze chroom-6 houdende verven en coatings

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer het beheersregime bij het werken met chroom-6 houdende verven en coatings.

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-07-2019