Tussentijds rijksbreed beeld ADR 2022

In deze nota schetst de Auditdienst Rijk (ADR) het tussentijdse rijksbrede beeld over 2022. Dit is gebaseerd op de kennis en inzichten die de ADR heeft opgedaan bij de uitvoering van de wettelijke taak en bij de overige onderzoeken voor de Rijksdienst in de 1e helft van 2022.