Transparantie en jaarverslag Auditdienst Rijk 2018

Met het Transparantie- en jaarverslag Auditdienst Rijk 2018 legt het ADR verantwoording af over haar dienstverlening en kwaliteitsbeheersing. In 2018 voerden ze onderzoeken uit variërend van de wettelijke controle van de financiële verantwoordingen van de ministeries tot opdrachten op verzoek van departementen naar uiteenlopende onderwerpen zoals informatiebeveiliging, privacy, governance, contractaudits en EU subsidies.

Transparantie en jaarverslag Auditdienst Rijk 2018 (PDF | 38 pagina's | 1,5 MB)

De opgedane inzichten en de goede voorbeelden die zij tegenkwamen, deelden ze met hun opdrachtgevers en medewerkers. Bijvoorbeeld via de ADR Kennistour waarin de opdrachtgevers hun ervaringen presenteerden over een bepaald actueel thema, zodat andere onderdelen van de rijksoverheid daar hun voordeel mee konden doen. In 2018 was een thema: Samenwerken aan een lerende en wendbare overheid. Voor (en door) de medewerkers van ADR organiseerden ze de jaarlijkse ADR Summercourse, waarbij ze tevens belangrijke spelers binnen de rijksdienst het podium gaven.

Ook in 2018 streefden zij ernaar dat hun auditors kritisch meekeken met de opdrachtgever én handelingsperspectief boden. Daarnaast bleef hun inzet op de vernieuwing van de controleaanpak voor de wettelijke taak met een belangrijke rol voor IT en data-analyse relevant. Op basis van de in- en externe toetsing van de kwaliteitsbeheersing, namen ze maatregelen om te zorgen dat de vaktechnische kwaliteit daar waar nodig verder werd verbeterd (met name op het gebied van de vraaggestuurde onderzoeken).