Hoofdlijnen Auditrapporten Auditdienst Rijk 2021

In deze nota schetst de Auditdienst Rijk (ADR) het rijksbrede beeld over 2021. Dit is gebaseerd op de kennis en inzichten die de ADR heeft opgedaan bij de controle van de jaarverslagen 2021 en bij overige onderzoeken voor de rijksdienst. Waar relevant besteedt de ADR aandacht aan de bijzondere omstandigheden waarin de rijksdienst het afgelopen jaar verkeerde.