Hoofdlijnen Auditrapporten Auditdienst Rijk 2022

In de hoofdlijnennota schetst de Auditdienst Rijk (ADR) het rijksbrede beeld over 2022. Dit is gebaseerd op de kennis en inzichten die de ADR heeft opgedaan bij de controle van de jaarverslagen 2022 en bij overige onderzoeken voor de rijksdienst. Waar relevant besteedt de ADR aandacht aan de bijzondere omstandigheden waarin de rijksdienst het afgelopen jaar verkeerde.

Hoofdlijnen Auditrapporten Auditdienst Rijk 2022